Produkter


I våra produktionslokaler kan vi tillverka bland annat rökgaskanaler, slangfilter, trycktankar, elektrofilter, innerutrustningar till elektrofilter, fläktar, sugskåp, belysningsstolpar, skyltinformationsstolpar, reklampelare, stålkonstruktioner m m.

Se exempel på nedanstående referenser.

Komponenter till pilotanläggningen HYBRIT åt GE Power.

Trycktank inklusive ventiler klara efter provtryckning för vår kund Andritz KAP (fd GE Power).

Fläkthjul med diameter Ø2698 mm klart för balansering för vår kund Howden Axial Fans ApS.

Utförd ytbehandling på container på uppdrag av PreZero.

Filtertopp till slangfilter klart för leverans till Volvo Skövde åt vår kund ITK Envifront.

Maskin för rökgasreningsutrustning till vår kund Andritz KAP (fd GE Power).