Om TIVAB


Vi tillverkar enligt Era ritningar från ämne till färdig konstruktion oavsett om det gäller stål, rostfritt eller aluminium. Vår ambition är att kunden ska vara fullständigt nöjd med produkten och känna sig trygg med att anlita oss igen. Kompetens finns bland annat i företaget för licenssvetsning av trycktankar och specialkvaliteter av rostfria samt svart stål

Vår tillverkning är i första hand inriktad på kundanpassade tunga konstruktioner som oftast är utformade för respektive anläggning. Vi tillverkar bland annat rökgaskanaler, slangfilter, trycktankar, elektrofilter, innerutrustningar till elektrofilter, fläktar, sugskåp, belysningsstolpar, skyltinformationsstolpar, reklampelare, stålkonstruktioner m m.

Till vår hjälp har vi en modern välutrustad maskinpark och kunnig personal. Företaget förfogar över stora tillverkningshallar med traverser för de större jobben likväl som de mindre.

Inköp och montering av detaljer till komplett enhet utför vi med stor kompetens och erfarenhet. Ytbehandling som blästring och målning (våtlack) utförs enligt Era önskemål och specifikationer med förekommande industrilacker. Även varmgalvanisering kan ombesörjes. Vi har generellt korta ledtider och flexibiliteten är närmast oslagbar.

Filosofi

Sammanställning av våra policy

Kvalitet är för oss:
Att genom kunskap, kompetens och lyhördhet säkerställa att vi uppfyller kundens förväntningar, krav och behov.
Att ge kunden anledning att anlita oss igen. Vi strävar efter att uppnå bättre kvalitetsegenskaper än våra konkurrenter kan erbjuda.
Att leverera i rätt tid.
Att uppfylla krav ingår i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Miljö är för oss:
Att vi arbetar med att reducera antalet farliga kemikalier.
Att vi analyserar vår energiförbrukning.
Att vi följer gällande lagstiftning.
Att vi arbetar med förebyggande arbete och ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö är för oss:
Vi utför skyddsrond.
Att vi byter ut utrustning, förändrar arbetsmoment som kan vara skadliga på kort eller lång sikt.

Brandskydd är för oss:
Vi utför brandsyn.
Vi förebygger brand genom att se till att vi har struktur på vårt brandskyddsarbete, tillgänglig utrustning etc.

Vid frågor om eller om ni önskar ta del av vår dataskyddspolicy vänligen sänd epost till info@tivab.com