Certifikat

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2001. Sedan våren 2014 är vi certifierade enligt EN1090 i (utförande klass) EXC2, EXC3 och EXC4 och vi är även certifierade enligt ISO3834-2 vilket inkluderar ISO3834-3 och ISO3834-4.

Vi är certifierade enligt:

ISO 9001 ISO 14001 EN 1090 ISO 3834